Giá gạo bán buôn Philippines ở mức 36.2 Peso/kg, giảm 16,5% so với mức đỉnh năm 2018 43.4 Peso/kg. Xu hướng giá giảm do nguồn cung nhập khẩu của tư nhân đã tăng rất mạnh kể từ đầu năm 2019.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí