Giá gạo bán buôn chất lượng trung bình của Philippines tuần đầu tháng 6 ở mức 35.5 Peso/kg, mức thấp nhất kể từ đầu năm 2019, và thấp hơn cả mức thấp nhất của 2018

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí