Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 5/9/2019

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ổn định

Chủng loại

5/9/2019

+/-

5% tấm

403

0

Tin miễn phí