Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 23/8/2019

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ổn định

Chủng loại

23/8/2019

+/-

5% tấm

408

0

Tin miễn phí