Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 18/2/2019

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ổn định

Chủng loại

18/2/2019

+/-

5% tấm

382

0

Tin miễn phí