Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 14/5/2019

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ổn định

Chủng loại

14/5/2019

+/-

5% tấm

388

0

Tin miễn phí