Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 13/3/2019

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ổn định

Chủng loại

13/3/2019

+/-

5% tấm

380

0

Tin miễn phí