Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 12/4/2019

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ổn định

Chủng loại

12/4/2019

+/-

5% tấm

393

0

Tin miễn phí