Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ngày 10/1/2019

Giá gạo 5% tấm xuất khẩu Thái Lan ổn định

Chủng loại

10/1/2019

+/-

5% tấm

389

0

Tin miễn phí