Giá cám tại Kiên Giang ngày 16/2/2019

Giá cám tại Kiên Giang giảm

Chủng loại

16/2/2019

+/-

Cám

4,700

-100

Tin miễn phí