Dự báo USDA 8/2019: Dự báo cho năm 2019 cập nhật so với báo cáo kỳ trước: Nhập khẩu của Trung Quốc – Iraq giảm, xuất khẩu của Thái Lan - Ấn Độ giảm

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí