Dự báo USDA 4/2019: Dự báo nhập khẩu của Indonesia tiếp tục giảm

Theo báo cáo Makets & Trade Tháng 4/2019 của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA):

Sản lượng gạo toàn cầu hầu như không thay đổi so với báo cáo kỳ trước do sản lượng lớn hơn ở Sri Lanka được bù đắp bằng mức thâm hụt ở Indonesia và Pakistan. Tiêu thụ toàn cầu được dự báo cao hơn dẫn tới việc tồn kho toàn cầu giảm xuống so với con số dự báo kỳ trước. Thương mại thế giới được dự báo giảm nhẹ với nhập khẩu giảm ở Indonesia, xuất khẩu giảm xuống cho Ấn Độ chỉ được bù đắp một phần bởi lượng xuất khẩu cao hơn của Campuchia.

Những thay đổi về thương mại năm 2019 so với dự báo tháng trước (triệu tấn):

Quốc gia

Đặc điểm

2019

(3/2019)

2019

(4/2019)

Thay đổi

Nguyên nhân

Ai Cập

Nhập khẩu

0.4

0.5

0.1

Tiếp tục đấu thầu nhập khẩu để bù đắp cho sản lượng thấp trong nước

Indonesia

Nhập khẩu

0.8

0.5

-0.3

Bất lợi do lãi suất nhập khẩu trong khi đang thay đổi chính sách hỗ trợ

Campuchia

Xuất khẩu

1.0

1.2

0.2

Tăng cường xuất khẩu lúa sang các nước láng giềng

India

Xuất khẩu

12.5

12.0

-0.5

Xóa bỏ các trợ cấp xuất khẩu cho gạo non-basmati

Pakistan

Xuất khẩu

4.1

4.0

-0.1

Tốc độ xuất khẩu chậm giai đoạn đầu năm 2019

Mỹ

Xuất khẩu

3.15

3.05

-0.1

Xuất khẩu chậm hơn do cạnh tranh với Trung Quốc ở gạo hạt trung bình

 

Sản xuất và thương mại gạo toàn cầu năm 2012 – 2019 (triệu tấn)

Năm/Chỉ tiêu

Sản lượng

Thương mại

Tiêu thụ

Tồn kho

2012

467.6

40.0

460.8

106.8

2013

472.5

39.5

465.4

113.9

2014

478.3

44.1

478.3

114.9

2015

478.5

42.6

477.5

114.9

2016

472.2

40.4

470.9

116.1

2017

487.1

46.8

481.6

138.1

2018

495.5

47.7

483.0

162.4

Dự báo 2019 (Tháng 3/2019)

501.6

47.8

492.0

172.2

Dự báo 2019 (Tháng 4/2019)

501.4

47.3

492.4

171.4

Nguồn: Báo cáo World Markets and Trade, Bộ Nông nghiệp Mỹ

 

Dự báo xuất khẩu niên vụ 2018/19 của USDA Tháng 4/2019 (triệu tấn)

Tên nước

2014

2015

2016

2017

2018

2019

(3/2019)

2019

(4/2019)

Ấn Độ

11.6

11.0

10.0

11.6

11.8

12.5

12.0

Thái Lan

11.0

9.8

9.9

11.0

11.0

10.0

10.0

Việt Nam

6.3

6.6

5.1

6.5

6.6

7.0

7.0

Pakistan

3.7

4.0

4.3

3.6

4.0

4.1

4.0

Burma

1.7

1.7

1.3

3.4

2.8

2.8

2.8

China

0.3

0.4

1.2

1.2

2.1

2.5

2.5

Cambodia

1.0

1.15

0.9

1.15

1.3

1.0

1.2

Uruquay

1.0

0.7

1.0

1.0

0.8

0.8

0.8

 

Dự báo nhập khẩu niên vụ 2018/19 của USDA Tháng 4/2019 (triệu tấn)

Tên nước

2014

2015

2016

2017

2018

2019

(3/2019)

2019

(4/2019)

Trung Quốc

4.5

5.2

4.6

5.9

4.5

4.5

4.5

Nigeria

3.2

2.1

2.0

2.5

2.0

2.2

2.2

Indonesia

1.2

1.35

1.0

0.3

2.1

0.8

0.5

Philippines

1.8

2.0

0.8

1.2

2.5

2.6

2.6

Bờ Biển Ngà

1.0

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.6

Iraq

1.0

0.9

1.1

1.1

1.2

1.3

1.3

Senegal

1.0

1.0

1.0

1.1

1.1

1.25

1.25

Malaysia

1.0

1.1

0.95

0.9

0.8

1.0

1.0

Ghana

0.6

0.6

0.7

0.65

0.7

0.68

0.68

 

World Rice Trade

January/December Year, Thousand Metric Tons

 

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

2018/19 Mar

2018/19 Apr

 

 

 

 

 

 

          none

TY Exports

 

 

 

 

 

 

    Argentina

310

527

391

291

380

380

    Brazil

895

641

594

1,245

800

750

    Burma

1,735

1,300

3,350

2,750

2,800

2,800

    Cambodia

1,150

1,050

1,150

1,300

1,000

1,200

    China

262

368

1,173

2,058

2,500

2,500

    European Union

251

270

369

309

350

300

    Guyana

486

431

455

480

500

500

    India

11,046

10,062

12,573

11,791

12,500

12,000

    Pakistan

4,000

4,100

3,642

3,950

4,100

4,000

    Paraguay

371

557

537

650

650

650

    Russia

163

198

175

139

160

160

    South Africa

120

145

109

113

125

125

    Thailand

9,779

9,867

11,615

11,056

10,000

10,000

    Uruguay

718

996

982

799

800

800

    Vietnam

6,606

5,088

6,488

6,590

7,000

7,000

    Others

1,471

1,264

1,159

1,386

1,034

1,055

                Subtotal

39,363

36,864

44,762

44,907

44,699

44,220

                United States

3,381

3,355

3,349

2,763

3,150

3,050

                World Total

42,744

40,219

48,111

47,670

47,849

47,270 none

TY Imports

 

 

 

 

 

 

    Angola

450

470

450

490

500

500

    Benin

400

450

550

625

650

700

    Brazil

363

786

758

537

750

750

    Burkina

350

420

500

550

600

600

    Cameroon

500

500

600

650

700

700

    China

5,150

4,600

5,900

4,500

4,500

4,500

    Cote d'Ivoire

1,150

1,300

1,350

1,500

1,600

1,600

    Cuba

575

546

429

499

500

500

    European Union

1,786

1,816

1,985

1,919

2,000

2,000

    Ghana

580

700

650

700

680

680

    Guinea

420

650

600

865

800

850

    Iran

1,300

1,100

1,400

1,250

1,200

1,200

    Iraq

1,000

930

1,060

1,200

1,300

1,300

    Japan

688

685

679

670

685

685

    Kenya

450

500

675

700

750

750

    Malaysia

1,051

823

900

800

1,000

1,000

    Mexico

719

731

913

776

880

815

    Mozambique

575

625

710

600

675

675

    Nepal

530

530

535

700

750

750

    Nigeria

2,100

2,100

2,500

2,000

2,200

2,200

    Philippines

2,000

800

1,200

2,500

2,600

2,600

    Saudi Arabia

1,601

1,260

1,195

1,350

1,300

1,350

    Senegal

990

980

1,100

1,100

1,250

1,250

    South Africa

912

954

1,054

1,071

1,100

1,100

    United Arab Emirates

580

670

750

825

900

900

    Others

13,165

11,964

15,662

16,286

14,055

13,555

                Subtotal

39,385

36,890

44,105

44,663

43,925

43,510

                Unaccounted

2,602

2,562

3,219

2,112

3,024

2,835

                United States

757

767

787

895

900

925

                World Total

42,744

40,219

48,111

47,670

47,849

47,270

 

World Rice Production, Consumption, and Stocks

 

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

2018/19 Mar

2018/19 Apr

 

 

 

 

 

 

          none

Milled Production

 

 

 

 

 

 

    Bangladesh

34,500

34,500

34,578

32,650

35,000

35,000

    Brazil

8,465

7,210

8,383

8,204

7,480

7,480

    Burma

12,600

12,160

12,650

13,200

13,120

13,050

    Cambodia

4,925

4,931

5,256

5,399

5,500

5,500

    China

146,726

148,499

147,766

148,873

148,490

148,490

    India

105,482

104,408

109,698

112,910

116,000

116,000

    Indonesia

35,560

36,200

36,858

37,000

37,300

37,100

    Japan

8,079

7,876

7,929

7,787

7,700

7,650

    Korea, South

4,241

4,327

4,197

3,972

3,868

3,868

    Nepal

3,190

2,863

3,480

3,310

3,530

3,530

    Nigeria

3,782

3,941

4,410

4,662

4,788

4,788

    Pakistan

7,003

6,802

6,849

7,500

7,540

7,400

    Philippines

11,914

11,008

11,686

12,235

12,150

12,000

    Thailand

18,750

15,800

19,200

20,370

20,700

20,700

    Vietnam

28,166

27,584

27,400

28,471

29,069

29,069

    Others

41,797

42,101

43,492

43,284

42,211

42,643

                Subtotal

475,180

470,210

483,832

489,827

494,446

494,268

                United States

7,106

6,131

7,117

5,659

7,119

7,119

                World Total

482,286

476,341

490,949

495,486

501,565

501,387 none

Consumption and Residual

 

 

 

 

 

 

    Bangladesh

35,100

35,100

35,000

35,200

35,500

35,500

    Brazil

7,925

7,900

7,950

7,800

7,700

7,700

    Burma

10,500

10,400

10,000

10,200

10,200

10,250

    Cambodia

3,900

3,900

4,000

4,150

4,200

4,200

    China

141,000

141,028

141,761

142,487

143,790

143,790

    Egypt

4,000

3,900

4,300

4,200

4,100

4,100

    India

98,244

93,451

95,838

98,819

101,100

101,100

    Indonesia

38,300

37,850

37,800

38,100

38,100

38,100

    Japan

8,830

8,806

8,730

8,600

8,600

8,556

    Korea, South

4,197

4,212

4,435

4,883

4,673

4,673

    Nepal

3,770

3,353

4,010

3,980

4,230

4,230

    Nigeria

6,100

6,400

6,700

7,100

7,200

7,200

    Philippines

13,000

12,900

12,900

13,250

13,750

13,750

    Thailand

10,000

9,100

12,000

10,600

10,500

10,500

    Vietnam

22,000

22,500

22,000

22,100

22,200

22,200

    Others

61,579

62,346

65,867

67,038

69,089

69,272

                Subtotal

470,552

465,284

479,461

478,730

487,686

488,106

                United States

4,284

3,578

4,230

4,279

4,286

4,286

                World Total

474,836

468,862

483,691

483,009

491,972

492,392 none

Ending Stocks

 

 

 

 

 

 

    China

76,000

88,000

98,500

109,000

116,000

116,000

    India

17,800

18,400

20,550

22,600

25,000

25,000

    Indonesia

4,111

3,509

2,915

4,113

4,111

3,611

    Japan

2,821

2,552

2,410

2,228

1,882

1,949

    Philippines

2,409

2,117

2,003

2,288

3,188

3,038

    Thailand

11,270

8,403

4,238

3,202

3,652

3,652

    Vietnam

1,259

1,555

967

1,248

1,517

1,517

    Others

17,935

16,625

16,849

16,759

15,265

14,897

                Subtotal

133,605

141,161

148,432

161,438

170,615

169,664

                United States

1,552

1,475

1,462

933

1,575

1,702

                World Total

135,157

142,636

149,894

162,371

172,190

171,366

Tin miễn phí