Dự báo USDA 4/2018: Dự báo nhập khẩu của Indonesia tăng mạnh

Theo báo cáo Makets & Trade Tháng 4/2018 của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA):

Dự báo năm 2018, sản lượng gạo toàn cầu đạt mức kỷ lục trong dự báo tháng này, với sản lượng tăng lên ở Brazil, Myanmar, Colombia, Pakistan, Philippines và Sri Lanka. Thương mại cũng được ghi nhận tăng với lượng nhập khẩu cao hơn cho Bangladesh, Ghana, Indonesia và Philip pines. Xuất khẩu tăng lên tại Brazil, Miến Điện, Ấn Độ, Pakistan và Thái Lan. Tồn kho toàn cầu tăng trong tháng này lên cao thứ 2 trong lịch sử.

Những thay đổi về thương mại năm 2018 so với dự báo tháng trước (triệu tấn):

Quốc gia

Đặc điểm

2018

(3/2018)

2018

(4/2018)

Thay đổi

Nguyên nhân

Angola

Nhập khẩu

0,65

0,525

-0,125

Các lô hàng bị trễ

Bangladesh

Nhập khẩu

1,6

1,8

0,2

Tiếp tục mua mạnh gạo từ các khu vực tư nhân trong suốt quý I

Ghana 

Nhập khẩu

0,6

0,7

0,1

Tăng nhu cầu với gạo thơm từ Châu Á

Indonesia 

Nhập khẩu

0,8

1,3

0,5

Tăng đáng kể do mua theo hợp đồng Chính phủ của Bulog

Philippines 

Nhập khẩu

1,3

1,4

0,1

Các giao dịch gần đây của NFA

Saudi Arabia 

Nhập khẩu

1,45

1,3

-0,15

Giảm nhu cầu nhập khẩu

Brazil 

 Xuất khẩu 

0,65

0,75

0,1

-

Burma 

 Xuất khẩu 

3,3

3,5

0,2

Xuất khẩu ổn định sang các nước trong khu vực, đặc biệt là các nước láng giềng

India 

 Xuất khẩu 

13,0

13,2

0,2

Tăng các chuyến hàng lớn đến Bangladesh

Pakistan 

 Xuất khẩu 

3,8

4,0

0,2

Giá cả cạnh tranh

Thailand 

 Xuất khẩu 

10,2

10,5

0,3

-

 

Sản xuất và thương mại gạo toàn cầu năm 2012 – 2018 (triệu tấn)

Năm/Chỉ tiêu

Sản lượng

Thương mại

Tiêu thụ

Tồn kho

2012

467.6

40.0

460.8

106.8

2013

472.5

39.5

465.4

113.9

2014

478.3

44.1

478.3

114.9

2015

478.5

42.6

477.5

114.9

2016

472.2

40.4

470.9

116.1

2017

487.1

46.8

481.6

138.1

Dự báo 2018 (Tháng 3/2018)

486,3

47,9

480,5

143,1

Dự báo 2018 (Tháng 4/2018)

487,5

48,6

480,1

144,4

Nguồn: Báo cáo World Markets and Trade, Bộ Nông nghiệp Mỹ

 

Bảng dự báo xuất khẩu niên vụ 2017/18 của USDA Tháng 04/2018 (triệu tấn)

Tên nước

2014

2015

2016

2017

2018

(3/2018)

2018

(4/2018)

Ấn Độ

11,588

11,046

10,04

11,6

13,0

13,2

Thái Lan

10,969

9,779

9,867

11,0

10,2

10,5

Việt Nam

6,325

6,606

5,1

6,6

6,7

6,7

Pakistan

3,7

4,0

4,3

3,6

3,8

4,0

Campuchia

1,0

1,15

0,9

1,15

1,25

1,25

Myanmar

1,688

1,735

1,303

3,1

3,3

3,5

Uruquay

0,957

0,718

0,996

1,0

0,81

0,81

 

Bảng dự báo nhập khẩu niên vụ 2017/18 của USDA Tháng 04/2018 (triệu tấn)

Tên nước

2014

2015

2016

2017

2018

(3/2018)

2018

(4/2018)

Trung Quốc

4,450

5,150

4,6

5,3

5,5

5,5

Nigeria

3,2

2,1

2,0

2,5

2,6

2,6

Malaysia

0,989

1,051

0,95

1,0

0,9

0,9

Philippines

1,8

2,0

0,8

1,1

1,3

1,4

Bờ Biển Ngà

0,95

1,15

1,30

1,35

1,5

1,5

Indonesia

1,225

1,35

1,0

0,3

0,8

1,3

Senegal

0,96

0,99

0,985

1,0

1,1

1,1

Ghana

0,59

0,5

0,65

0,5

0,6

0,7

 

 

World Rice Trade

 

World Rice Production, Consumption, and Stocks

Tin miễn phí