Dự báo tiêu thụ và tồn kho Gạo niên vụ 2020/21 của Trung Quốc: Tiêu thụ gạo niên vụ 2020/21 dự kiến không đổi ở mức 150 triệu tấn. Tồn kho cuối kỳ niên vụ 2020/21 dự báo ở mức 113,8 triệu tấn

DOWNLOAD Tại Đây

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí