Đồng Tháp xả lũ vào đồng ruộng lấy phù sa

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí