Đến tháng 8 lượng gạo xuất khẩu của Thái Lan và Việt Nam đi Malaysia chậm hơn so với cùng kỳ, có tin Bernas đã mời thầu mua của các nhà xuất khẩu Thái Lan tuy nhiên không thành công

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí