Cập nhật sản xuất vụ Thu Đông 2019 đến 4/10/2019

Theo số liệu của Cục Trồng trọt phía Nam, tiến độ xuống giống lúa Thu Đông 2019 đến ngày 4/10/2019 là 712 ngàn ha/750 ngàn ha, 87,75 % so với kế hoạch và ít hơn diện tích xuống giống so với  cùng kỳ 2018 1à 20 ngàn ha. Ước kết thúc gieo sạ lúa Thu Đông khoảng 722,3 ngàn ha vào ngày 15/10/2019.

Thu hoạch lúa Thu Đông được 217,5 ngàn ha, chiếm 30,54% diện tích xuống giống và thu hoạch nhiều hơn cùng kỳ hơn 117 ngàn ha; năng suất đạt 52,71 tạ/ha, ít hơn cùng kỳ 1,423 tạ/ha; sản lượng đạt 1,1 triệu tấn, nhiều hơn cùng kỳ hơn 613,6 ngàn tấn do diện tích thu hoạch nhiều hơn.

Tin miễn phí