Cập nhật sản xuất vụ Thu Đông 2019 đến 27/6/2019

Tính đến ngày 27/6/2019, theo số liệu của Cục Trồng trọt - Bộ Nông nghiệp & PTNT, các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL đã xuống giống vụ Thu Đông 2019 được 250.000 ha/750.000 ha diện tích kế hoạch. Tỷ lệ gieo sạ đạt 33,3% (cùng kỳ 12,9%).

 

Tin miễn phí