Cập nhật sản xuất vụ Thu Đông 2018 đến 27/12/2018

Tính đến 27/12/2018, theo Cục Trồng trọt - Bộ Nông nghiệp & PTNT, ĐBSCL đã xuống giống vụ Thu Đông 2018 khoảng 710 ngàn ha/745 ngàn ha diện tích kế hoạch, thu hoạch được 700 ngàn ha với năng suất 5,1 -5,2 tấn/ha. Tỷ lệ thu hoạch đạt 98,6% (cùng kỳ 96%)

Tin miễn phí