Cập nhật sản xuất vụ Thu Đông 2018 đến 15/11/2018

Tính đến 15/11/2018, theo Cục Trồng trọt - Bộ Nông nghiệp & PTNT, ĐBSCL đã xuống giống vụ Thu Đông 2018 khoảng 710 ngàn ha/745 ngàn ha diện tích kế hoạch, thu hoạch được 550 ngàn ha với năng suất 5,1 tấn/ha. Tỷ lệ thu hoạch đạt 77,5% (cùng kỳ 72,5%)

Tin miễn phí