Cập nhật sản xuất vụ Hè Thu 2019 đến 4/4/2019

Tính đến ngày 04/04/2019, theo số liệu của Cục Trồng trọt – Bộ Nông nghiệp & PTNT, các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL đã xuống giống vụ Hè Thu 2019 được 450 ngàn ha/1,6 triệu ha diện tích kế hoạch. Tỷ lệ xuống giống đạt 28,1%.

Tin miễn phí