Cập nhật sản xuất vụ Hè Thu 2019 đến 27/9/2019

Tính đến ngày 27/9, theo số liệu của Cục Trồng trọt phía Nam, thu hoạch lúa Hè Thu ở khu vực ĐBSCL, diện tích toàn vùng thu hoạch được 1,7 triệu ha, chiếm 95,08% diện tích xuống giống, ít hơn tiến độ thu hoạch cùng kỳ 26,6 ngàn ha; năng suất 56,24 tạ/ha, cao hơn so với cùng kỳ 0,52 tạ/ha; sản lượng 9,8 tấn, ít hơn cùng kỳ hơn 58 ngàn tấn so với cùng kỳ do diện tích thu hoạch ít hơn cùng kỳ.

Tin miễn phí