Cập nhật sản xuất vụ Hè Thu 2019 đến 27/6/2019

Tính đến ngày 27/6/2019, theo số liệu của Cục Trồng trọt – Bộ Nông nghiệp & PTNT, các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL đã xuống giống vụ Hè Thu 2019 được 1,560 triệu ha, đạt 97,5% diện tích kế hoạch (cùng kỳ 94%). Thu hoạch khoảng 370.000 ha với năng suất khoảng 5,6 tấn/ha, sản lượng đạt khoảng 2,072 triệu tấn lúa. Tỷ lệ thu hoạch đạt 23,7% (cùng kỳ 10,3%).

Tin miễn phí