Cập nhật sản xuất vụ Hè Thu 2019 đến 25/4/2019

Tính đến ngày 25/04/2019, theo số liệu của Cục Trồng trọt – Bộ Nông nghiệp & PTNT, các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL đã xuống giống được 800 ngàn ha/1,6 triệu ha diện tích kế hoạch. Tiến độ gieo sạ đạt 50% (cùng kỳ 39,4%)

Tin miễn phí