Cập nhật sản xuất vụ Hè Thu 2019 đến 20/6/2019

Tính đến ngày 20/6/2019, theo số liệu của Cục Trồng trọt – Bộ Nông nghiệp & PTNT, các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL đã xuống giống vụ Hè Thu 2019 được 1,540 triệu ha/1,6 triệu ha diện tích kế hoạch, tiến độ gieo sạ đạt 96,25% (cùng kỳ 92%). Thu hoạch khoảng 288.000 ha, với năng suất khoảng 5,8 tấn/ha, sản lượng đạt khoảng 1,67 triệu tấn lúa. Tỷ lệ thu hoạch đạt 18,7% (cùng kỳ 10,5%).

 

Tin miễn phí