Cập nhật sản xuất vụ Hè Thu 2018 đến 05/7/2018

Tính đến ngày 05/7/2018, theo số liệu của Cục Trồng trọt - Bộ Nông nghiệp & PTNT, các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL đã xuống vụ Hè Thu 2018 khoảng 1,600 triệu ha/1,650 triệu ha diện tích kế hoạch, thu hoạch được 350.000 ha với năng suất khoảng 5,8 – 5,9 tấn/ha, tỷ lệ thu hoạch đạt 22%. Vụ Thu Đông 2018 đã xuống giống được 196.000 ha/776.000 ha diện tích kế hoạch.