Cập nhật sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019 đến 8/11/2018

Tính đến ngày 8/11/2018, theo số liệu của Cục Trồng trọt - Bộ Nông nghiệp & PTNT, các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL đã xuống giống vụ Đông Xuân được 300 ngàn ha/1.560 ngàn ha diện tích kế hoạch. Tỷ lệ gieo sạ đạt 19,2%, (cùng kỳ năm ngoái đạt 11,5%).

Tin miễn phí