Cập nhật sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019 đến 4/4/2019

Tính đến ngày 04/04/2019, theo số liệu của Cục Trồng trọt – Bộ Nông nghiệp & PTNT, các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL đã thu hoạch khoảng 1,350 triệu ha, năng suất khoảng 6,88 tấn/ha. Tiến độ thu hoạch đạt 84% (cùng kỳ 75%)

Tin miễn phí