Cập nhật sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019 đến 28/3/2019

Tính đến ngày 28/3/2019, theo số liệu của Cục Trồng trọt – Bộ Nông nghiệp & PTNT, các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL đã xuống vụ Đông Xuân 2018-19 khoảng 1,605 triệu ha, thu hoạch khoảng 1,320 triệu ha, năng suất khoảng 6,88 tấn/ha. Tiến độ thu hoạch đạt 82,2% (cùng kỳ 61,3%).

Tin miễn phí