Cập nhật sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019 đến 28/2/2019

Tính đến ngày 28/02/2019, theo số liệu của Cục Trồng trọt – Bộ Nông nghiệp & PTNT, các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL đã xuống vụ Đông Xuân 2018-19 khoảng 1,597 triệu ha/1,573 triệu ha diện tích kế hoạch (đạt 101,3%), thu hoạch khoảng 670 ngàn ha, năng suất 6,3 – 6,4 tấn/ha. Tỷ lệ thu hoạch 42% (cùng kỳ 32,5%)

Tin miễn phí