Cập nhật sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019 đến 25/4/2019

Tính đến ngày 25/04/2019, theo số liệu của Cục Trồng trọt – Bộ Nông nghiệp & PTNT, các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL đã xuống vụ Đông Xuân 2018 – 2019 khoảng 1,605 triệu ha, thu hoạch dứt điểm với 1,6 triệu ha, năng suất khoảng 6,82 tấn/ha.

Tin miễn phí