Cập nhật sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019 đến 24/1/2019

Tính đến ngày 24/1/2019, theo số liệu của Cục Trồng trọt - Bộ Nông nghiệp & PTNT, các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL đã xuống giống vụ Đông Xuân được 1,55 triệu/1,56 triệu ha diện tích kế hoạch (99,4%). Thu hoạch khoảng 60 ngàn ha. Tỷ lệ thu hoạch đạt 3,8%.

Tin miễn phí