Cập nhật sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019 đến 21/2/2019

Tính đến ngày 21/2/2019, theo số liệu của Cục Trồng trọt - Bộ Nông nghiệp & PTNT, các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL đã xuống giống vụ Đông Xuân được 1,597 triệu/1,573 triệu ha diện tích kế hoạch (đạt 101,3%). Thu hoạch khoảng 530 ngàn ha, năng suất 6,3 – 6,4 tấn/ha. Tỷ lệ thu hoạch đạt 33%.

Tin miễn phí