Cập nhật sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019 đến 20/12/2018

Tính đến ngày 20/12/2018, theo số liệu của Cục Trồng trọt - Bộ Nông nghiệp & PTNT, các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL đã xuống giống vụ Đông Xuân được 1,3 triệu/1,56 triệu ha diện tích kế hoạch. Tỷ lệ gieo sạ đạt 83,3%, (cùng kỳ năm ngoái đạt 60,6%).

Tin miễn phí