Cập nhật sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019 đến 18/4/2019

Tính đến ngày 18/04/2019, theo số liệu của Cục Trồng trọt – Bộ Nông nghiệp & PTNT, các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL đã xuống vụ Đông Xuân 2018 – 2019 khoảng 1,605 triệu ha, thu hoạch khoảng 1,5 triệu ha, năng suất khoảng 6,82 tấn/ha. Tiến độ thu hoạch đạt 93,5%.

Tin miễn phí