Cập nhật sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019 đến 15/11/2018

Tính đến ngày 15/11/2018, theo số liệu của Cục Trồng trọt - Bộ Nông nghiệp & PTNT, các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL đã xuống giống vụ Đông Xuân được 350 ngàn ha/1.560 ngàn ha diện tích kế hoạch. Tỷ lệ gieo sạ đạt 22,4%, (cùng kỳ năm ngoái đạt 24,2%).

Tin miễn phí