Cập nhật sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019 đến 10/1/2019

Tính đến ngày 10/1/2019, theo số liệu của Cục Trồng trọt - Bộ Nông nghiệp & PTNT, các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL đã xuống giống vụ Đông Xuân được 1,55 triệu/1,56 triệu ha diện tích kế hoạch. Tỷ lệ gieo sạ đạt 99,4%, (cùng kỳ năm ngoái đạt 86,5%).

Tin miễn phí