Cập nhật sản xuất vụ Đông - Xuân 2017-2018 đến 04/01/2018

Tính đến ngày 04/01/2018, theo số liệu của Cục Trồng trọt - Bộ Nông nghiệp & PTNT, các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL xuống giống vụ Đông Xuân 2017-18 khoảng 1,3 triệu ha/ 1,650 triệu ha diện tích kế hoạch. Tỷ lệ gieo sạ đạt 78,8%, thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái (1,35 triệu ha/1,550 triệu ha)