Cân đối cung cầu năm 2019 vùng ĐBSCL – cập nhật 18/06/2019

Cập nhật số liệu xuất khẩu chính ngạch tháng 5/2019 ở mức 678 ngàn tấn (cao hơn 228 ngàn tấn so với con số 450 ngàn tấn dự báo trước đây). Điều chỉnh diện tích sản xuất thực tế các tháng 5-6 và cập nhật thêm số liệu các tháng 7-8-9 cho vụ Hè Thu 2019. Theo đó dự báo con số tồn kho cuối tháng 9/2019 ở mức 394 ngàn tấn cho toàn vùng ĐBSCL.

 

Bảng 1: Một số chỉ tiêu của cân đối cung cầu năm 2019 của ĐBSCL – cập nhật 18/6/2019 (ngàn tấn)

2019

Đông Xuân

ĐX-HT

Hè Thu

HT-TĐ

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

Diện tích  thu hoạch

157

378

841

240

180

748

478

112

47

Tồn kho đầu kỳ

517

125

644

2152

1666

936

1682

1832

1116

Sản lượng gạo

532

1350

3050

832

482

1783

1216

314

163

Nhập khẩu (Từ Cam Pu Chia)

37

48

34

22

21

23

15

20

15

Tổng cung gạo

1086

1523

3728

3006

2169

2742

2912

2166

1294

Xuất khẩu chính ngạch

426

279

693

693

678

600

580

500

500

Đi Bắc/Tiểu ngạch

236

100

232

148

155

110

100

100

100

Tiêu thụ nội địa

300

500

650

500

400

350

400

450

300

Tồn kho cuối kỳ

125

644

2152

1666

936

1682

1832

1116

394

Nguồn: Agromonitor phân tích

Ghi chú: Diện tích 1000 ha, lượng 1000 tấn. Số liệu ước tính cho tháng 1,2,3,4 và 5/2019, số liệu 4 tháng còn lại là dự báo.