Cân đối cung cầu năm 2019 vùng ĐBSCL – cập nhật 15/07/2019

Cập nhật số liệu xuất khẩu chính ngạch tháng 6/2019 ở mức 599 ngàn tấn (xấp xỉ còn số 600 ngàn tấn dự báo trong báo cáo tháng trước). Điều chỉnh diện tích sản xuất thực tế các tháng 6-6 và 7 vụ Hè Thu 2019 theo hướng giảm 153 ngàn ha trong tháng 6 và tăng 88 ngàn ha vào tháng 7 so với báo cáo trước (con số mới lần lượt là 595 và 566 ngàn ha). Con số tồn kho gạo cuối tháng 6 ước tính ở mức cao với gần 1,14 triệu tấn (so với cùng kỳ 2018 chỉ là 266 ngàn tấn tồn kho – một sự chênh lệch rất lớn)

Một số chỉ tiêu của cân đối cung cầu năm 2019 của ĐBSCL – cập nhật 15/7/2019 (ngàn tấn)

2019

Đông Xuân

ĐX-HT

Hè Thu

HT-TĐ

Thu Đông

Mùa

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

T11

T12

Diện tích  thu hoạch

157

378

841

240

179

595

566

177

253

354

172

118

Tồn kho đầu kỳ

517

125

644

2152

1666

920

1137

1383

851

760

1029

859

Sản lượng gạo

532

1350

3050

832

396

1103

1141

398

794

1109

540

365

Nhập khẩu (Từ Cam Pu Chia)

37

48

34

22

21

23

15

20

15

30

40

40

Tổng cung gạo

1086

1523

3728

3006

2083

2046

2293

1801

1660

1899

1609

1264

Xuất khẩu chính ngạch

426

279

693

693

678

599

580

550

550

500

500

450

Đi Bắc/Tiểu ngạch

236

100

232

148

85

110

80

100

100

70

50

50

Tiêu thụ nội địa

300

500

650

500

400

200

250

300

250

300

200

200

Tồn kho cuối kỳ

125

644

2152

1666

920

1137

1383

851

760

1029

859

564

Nguồn: Agromonitor phân tích

Ghi chú: Diện tích 1000 ha, lượng 1000 tấn. Số liệu ước tính cho tháng 1,2,3,4,5 và 6; số liệu 6 tháng còn lại năm 2019 là dự báo