Cân đối cung cầu năm 2019 vùng ĐBSCL – cập nhật 15/04/2019

Cập nhật số liệu xuất khẩu chính ngạch tháng 3/2019 ở mức 693 ngàn tấn (tăng gần gấp đôi so với con số 350 ngàn tấn dự báo trước đây). Điều chỉnh tăng lượng gạo đi Bắc trong cả 6 tháng và nhiều nhất ở 3 tháng đầu năm, cụ thể lượng gạo đi Bắc các tháng 1-2-3 lần lượt là 236 – 100 – 128 ngàn tấn (tăng lần lượt 33 – 55 – 63 ngàn tấn so với con số ước tính trước đây). Do vậy, con số tồn kho cuối kỳ sẽ được điều chỉnh giảm xuống mức 1967 ngàn tấn vào tháng 3 và 1062 ngàn tấn vào tháng 6.

 

Bảng 1: Một số chỉ tiêu của cân đối cung cầu năm 2019 của ĐB SCL – cập nhật 15/4/2019 (ngàn tấn)

2019

Đông Xuân

ĐX-HT

Hè Thu

T1

T2

T3

T4

T5

T6

Diện tích  thu hoạch

153

331

838

253

44

250

Tồn kho đầu kỳ

686

347

692

1967

2052

1024

Sản lượng gạo

585

1155

2907

1502

146

825

Nhập khẩu (Từ Cam Pu Chia)

37

69

78

46

31

23

Tổng cung gạo

1309

1571

3677

3515

2229

1872

Xuất khẩu chính ngạch

426

279

693

500

450

400

Đi Bắc/Tiểu ngạch

236

100

218

163

155

110

Tiêu thụ nội địa

300

500

800

800

600

300

Tồn kho cuối kỳ

347

692

1967

2052

1024

1062

Nguồn: Agromonitor phân tích

Ghi chú: Diện tích 1000 ha, lượng 1000 tấn. Số liệu ước tính cho tháng 1,2 và 3/2019, số liệu 3 tháng còn lại là dự báo.