Cân đối cung cầu năm 2018 vùng ĐBSCL – cập nhật 12/12/2018

Cập nhật số liệu xuất khẩu tháng 11/2018 với chính ngạch đạt 395 ngàn tấn (giảm 55 ngàn tấn với con số 450 của báo cáo kỳ trước). Các số liệu khác như nhập khẩu gạo từ Campuchia, sản lượng gạo, gạo đi Bắc/tiểu ngạch hay tiêu thụ nội địa chúng tôi giữ nguyên các ước tính trước đây. Do vậy con số tồn kho cuối kỳ cũng thay đổi theo hướng tăng trong 2 tháng cuối năm lên 55 ngàn tấn so với ước tính trước đây.

Một số chỉ tiêu của cân đối cung cầu năm 2018 (ngàn tấn)

2018

 Đông Xuân

ĐX-HT

 Hè Thu

 HT/TĐ

 Thu Đông

 Mùa

Th1

Th2

Th3

Th4

Th5

Th6

Th7

Th8

Th9

Th10

Th11

Th12

Sản lượng gạo

416

1600

2400

896

250

800

1376

1280

1862

1120

851

640

Nhập khẩu (Từ Cam Pu Chia)

84

81

95

38

29

19

48

5

5

7

10

10

Xuất khẩu chính ngạch

490

349

720

724

766

538

444

607

360

362

395

450

Gạo đi Bắc/Tiểu ngạch

108

44

112

168

67

32

125

175

161

100

80

50

Tiêu thụ nội địa

498

600

600

550

300

498

550

600

600

600

600

600

Tổng tồn kho cuối kỳ

90

779

1842

1334

480

231

536

439

1185

1250

1036

586

Nguồn: Agromonitor phân tích

Ghi chú: Diện tích 1000 ha, lượng 1000 tấn. Số liệu ước tính cho 11 tháng đầu năm; số liệu tháng 12/2018 là dự báo