8 tháng 2019, lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam đi Philippines tiếp tục vượt trội so với Thái Lan, tuy nhiên, giao hàng đi Philippines đang xu hướng chững lại do nước này sửa soạn áp dụng rào cản nhập khẩu

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí