7 tháng đầu năm 2019 lượng gạo Thái Lan xuất khẩu đã sụt giảm 21,6% so với cùng kỳ năm 2019 (ngàn tấn). Nguyên nhân do tỷ giá đồng Bath/USD mạnh, hạn hán dẫn tới giá gạo xuất khẩu Thái Lan ở mức cao, kém cạnh tranh

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí