4 tháng đầu năm 2019 Malaysia nhập từ Việt Nam khoảng 140 ngàn tấn gạo 5 (Bernas đã ký mua của Việt Nam tổng cộng trên 200 ngàn tấn), dự kiến năm 2019 Malaysia nhập khẩu khoảng 1 triệu tấn, nguồn chủ yếu từ Việt Nam và Thái Lan

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí