Xuất khẩu gạo Việt Nam 7 tháng đầu năm 2019: Lượng đi Philippines tăng trở lại sau 2 tháng giảm liên tiếp, đi Châu Phi tiếp tục xu hướng nhiều hơn đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái

Lượng xuất khẩu gạo Việt Nam theo tháng (ngàn tấn)

Tháng/Năm

2018

2019

1

490

426

2

349

279

3

720

 693

4

724

 709

5

784

 679

6

572

 592

7

432

616

8

612

 

9

378

 

10

359

 

11

397

 

12

433

 

Tổng

6,250

3,993

Ghi chú: Số liệu Agromonitor tổng hợp từ số liệu chi tiết các đơn hàng theo tháng, có thể sai số so với số liệu Hải quan công bố.

 

Lượng xuất khẩu gạo Việt Nam đi Philippines theo tháng (ngàn tấn)

Tháng/Năm

2018

2019

1

143

230

2

29

99

3

5

238

4

9

279

5

86

252

6

126

157

7

67

235

8

151

 

9

46

 

10

32

 

11

79

 

12

204

 

Tổng

975

1,490

 

Lượng xuất khẩu gạo Việt Nam đi Châu Phi theo tháng (ngàn tấn)

Tháng/Năm

2018

2019

1

22

50

2

33

69

3

78

117

4

54

107

5

72

100

6

82

130

7

93

130

8

102

 

9

40

 

10

102

 

11

35

 

12

72

 

Tổng

785

703

 

 

Tin liên quan