Cập nhật đến 10/1/2019, Tư nhân Philippines đăng ký với NFA nhập khẩu hơn 1 triệu tấn ngoài quota 2018

NFA tiếp tục cập nhật danh sách các DN được cung ứng gạo cho NFA diện ngoài quota năm 2018. Theo đó, Tư nhân Philippines đăng ký với NFA nhập khẩu hơn 1 triệu tấn ngoài quota 2018. Cập nhật đến 10/1/2019 có có tổng số 174 DN cung ứng với tổng lượng là 1,160 ngàn tấn gạo các loại TP 5%, 15%, 25 % tấm, TP Nếp, Gạo hạt dài và Gạo thơm khác. Trong đó nhiều nhất là Gạo 5% tấm là 834 ngàn tấn, tiếp đến là Gạo 25% tấm 207,5 ngàn tấn, Hạt dài 96 ngàn tấn, Gạo 15% tấm 9,4 ngàn, Nếp 9,4 ngàn tấn và gạo Thơm khác 2,4 ngàn tấn.

So với lần cập nhật vào 28/12, lượng gạo các doanh nghiệp đăng ký tăng thêm 151 ngàn tấn.

Lượng và các chủng loại gạo các Doanh nghiệp đăng ký cụ thể như sau:

                                                                                               

Chủng loại

Lượng (tấn)

Gạo TP 5% tấm

838.860

Gạo TP 15% tấm

9.370

Gạo TP 25% tấm

207.520

Hạt dài

96.000

Nếp

9.420

Thơm khác

2.410

Tổng

1.160.490

 

Tin miễn phí