Cập nhật sản xuất vụ Hè Thu 2019 đến 18/10/2019

Cập nhật sản xuất vụ Hè Thu 2019 đến 11/10/2019

Cập nhật sản xuất vụ Hè Thu 2019 đến 4/10/2019

Cập nhật sản xuất vụ Hè Thu 2019 đến 27/9/2019

Cập nhật sản xuất vụ Hè Thu 2019 đến 20/9/2019

Cập nhật sản xuất vụ Hè Thu 2019 đến 13/9/2019

Cập nhật sản xuất vụ Hè Thu 2019 đến 6/9/2019

Cập nhật sản xuất vụ Hè Thu 2019 đến 30/8/2019

Cập nhật sản xuất vụ Hè Thu 2019 đến 23/8/2019

Cập nhật sản xuất vụ Hè Thu 2019 đến 16/8/2019

Cập nhật sản xuất vụ Hè Thu 2019 đến 1/8/2019

Cập nhật sản xuất vụ Hè Thu 2019 đến 25/7/2019

Cập nhật sản xuất vụ Hè Thu 2019 đến 18/7/2019

Cập nhật sản xuất vụ Hè Thu 2019 đến 11/7/2019

Cập nhật sản xuất vụ Hè Thu 2019 đến 27/6/2019

Cập nhật sản xuất vụ Hè Thu 2019 đến 20/6/2019

Cập nhật sản xuất vụ Hè Thu 2019 đến 13/6/2019

Cập nhật sản xuất vụ Hè Thu 2019 đến 30/5/2019

Tiến độ thu hoạch vụ Hè Thu 2019 đến 23/5/2019

Cập nhật sản xuất vụ Hè Thu 2019 đến 16/5/2019