Dự báo USDA 4/2020: Thị trường các nước xuất khẩu và nhập khẩu gạo đều chứng kiến sự sụt giảm do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 lên các hoạt động thương mại và logistics

Dự báo USDA 3/2020: Dự báo cho năm 2020 cập nhật so với báo cáo kỳ trước: Hàn Quốc tăng nhập khẩu trong khi các thị trường Châu Phi giảm nhập khẩu; Burma tăng lượng xuất khẩu, Ấn Độ giảm lượng xuất khẩu

Dự báo USDA 2/2020: Dự báo cho năm 2020 cập nhật so với báo cáo kỳ trước: Philippines và Ai Cập giảm nhập khẩu, Ấn Độ và Trung Quốc giảm xuất khẩu

Dự báo USDA 1/2020: Dự báo cho năm 2020 cập nhật so với báo cáo kỳ trước: Xuất khẩu Ấn Độ và Pakistan tăng, Thái Lan giảm, nhập khẩu của Indonesia và Trung Quốc giảm

Dự báo USDA 12/2019: Dự báo cho năm 2019 cập nhật so với báo cáo kỳ trước: Xuất khẩu Ấn Độ và Thái Lan tiếp tục giảm, Việt Nam tiếp tục tăng

Dự báo USDA 11/2019: Dự báo cho năm 2019 cập nhật so với báo cáo kỳ trước: Xuất khẩu Ấn Độ và Thái Lan giảm mạnh, Việt Nam tăng nhẹ - Nhập khẩu Trung Quốc tiếp tục giảm

Dự báo USDA 10/2019: Dự báo cho năm 2019 cập nhật so với báo cáo kỳ trước: Trung Quốc tiếp tục giảm lượng nhập khẩu gạo từ các nước láng giềng

Dự báo USDA 9/2019: Dự báo cho năm 2019 cập nhật so với báo cáo kỳ trước: Thái Lan, Ấn Độ và Campuchia giảm xuất khẩu, Ai Cập tăng cường nhập khẩu từ Trung Quốc

Dự báo USDA 8/2019: Dự báo cho năm 2019 cập nhật so với báo cáo kỳ trước: Nhập khẩu của Trung Quốc – Iraq giảm, xuất khẩu của Thái Lan - Ấn Độ giảm

Dự báo USDA 7/2019: Dự báo nhập khẩu gạo của Trung Quốc năm 2019 tiếp tục giảm.

Dự báo USDA 6/2019: Dự báo nhập khẩu gạo của Trung Quốc năm 2019 tiếp tục giảm

Dự báo USDA 5/2019: Dự báo xuất khẩu và sản lượng niên vụ 2018/19 của Việt Nam giảm đi

Dự báo USDA 4/2019: Dự báo nhập khẩu của Indonesia tiếp tục giảm

Dự báo USDA 3/2019: Dự báo nhập khẩu của Philippines tiếp tục TĂNG do thay đổi chính sách thuế

Dự báo USDA 2/2019: Dự báo nhập khẩu của Philippines TĂNG MẠNH và ưu tiên nhập từ các nguồn có giá cạnh tranh

Dự báo USDA 12/2018: Dự báo xuất khẩu của Việt Nam giảm khi Trung Quốc hạn chế nhập khẩu

Dự báo USDA 11/2018: Dự báo xuất khẩu của Ấn Độ sang khu vực Bangladesh giảm mạnh

Dự báo USDA 10/2018: Dự báo nhập khẩu của Philippines TĂNG

Dự báo USDA 9/2018: Dự báo xuất khẩu của Ấn Độ tiếp tục tăng

Dự báo USDA 8/2018: Dự báo xuất khẩu của Pakistan tăng nhẹ