Dự báo USDA 12/2018: Dự báo xuất khẩu của Việt Nam giảm khi Trung Quốc hạn chế nhập khẩu

Dự báo USDA 11/2018: Dự báo xuất khẩu của Ấn Độ sang khu vực Bangladesh giảm mạnh

Dự báo USDA 10/2018: Dự báo nhập khẩu của Philippines TĂNG

Dự báo USDA 9/2018: Dự báo xuất khẩu của Ấn Độ tiếp tục tăng

Dự báo USDA 8/2018: Dự báo xuất khẩu của Pakistan tăng nhẹ

Dự báo USDA 5/2018: Dự báo xuất khẩu của Việt Nam tăng nhẹ

Dự báo USDA 7/2018: Dự báo xuất khẩu của Việt Nam tăng tiếp

Dự báo USDA tháng 6: So với dự báo tháng 5 Nhập khẩu Bangladesh, Indonesia giảm, xuất khẩu Ấn Độ giảm

Dự báo USDA 4/2018: Dự báo nhập khẩu của Indonesia tăng mạnh

Dự báo USDA 3/2018: Dự báo xuất khẩu gạo của Ấn Độ tăng cao lên mức kỷ lục

Dự báo USDA 1/2018: Dự báo tiếp tục giảm mạnh lượng nhập khẩu của Philippines

Dự báo USDA 12/2017: Dự báo tiếp tục tăng lượng xuất khẩu từ Việt Nam trong năm 2017 và 2018

Dự báo USDA 11/2017: Dự báo tăng lượng xuất khẩu từ Việt Nam và Thái Lan

Dự báo USDA 10/2017: dự báo tiếp tục tăng lượng nhập khẩu của Bangladesh

Dự báo USDA 9/2017: dự báo tăng mạnh lượng nhập khẩu của Bangladesh, Trung Quốc và Iran trong năm 2017

Dự báo USDA tháng 6/2017: dự báo nhập khẩu của Bangladesh tăng lên trong năm 2017

Dự báo USDA 5/2017: dự báo nhập khẩu của Châu Phi tăng lên trong năm 2017

Dự báo USDA 3/2017: dự báo giảm nhập khẩu của Indonesia năm 2017

Dự báo USDA 2/2017: dự báo tăng xuất khẩu Thái Lan và Ấn Độ năm 2017

Dự báo USDA 7/2016, xuất khẩu Việt Nam năm 2016 ở mức 6,9 triệu tấn, giảm 100 ngàn tấn so với dự báo tháng trước