Dự báo USDA 10/2018: Dự báo nhập khẩu của Philippines TĂNG

Dự báo USDA 9/2018: Dự báo xuất khẩu của Ấn Độ tiếp tục tăng

Dự báo USDA 8/2018: Dự báo xuất khẩu của Pakistan tăng nhẹ

Dự báo USDA 5/2018: Dự báo xuất khẩu của Việt Nam tăng nhẹ

Dự báo USDA 7/2018: Dự báo xuất khẩu của Việt Nam tăng tiếp

Dự báo USDA tháng 6: So với dự báo tháng 5 Nhập khẩu Bangladesh, Indonesia giảm, xuất khẩu Ấn Độ giảm

Dự báo USDA 4/2018: Dự báo nhập khẩu của Indonesia tăng mạnh

Dự báo USDA 3/2018: Dự báo xuất khẩu gạo của Ấn Độ tăng cao lên mức kỷ lục

Dự báo USDA 1/2018: Dự báo tiếp tục giảm mạnh lượng nhập khẩu của Philippines

Dự báo USDA 12/2017: Dự báo tiếp tục tăng lượng xuất khẩu từ Việt Nam trong năm 2017 và 2018

Dự báo USDA 11/2017: Dự báo tăng lượng xuất khẩu từ Việt Nam và Thái Lan

Dự báo USDA 10/2017: dự báo tiếp tục tăng lượng nhập khẩu của Bangladesh

Dự báo USDA 9/2017: dự báo tăng mạnh lượng nhập khẩu của Bangladesh, Trung Quốc và Iran trong năm 2017

Dự báo USDA tháng 6/2017: dự báo nhập khẩu của Bangladesh tăng lên trong năm 2017

Dự báo USDA 5/2017: dự báo nhập khẩu của Châu Phi tăng lên trong năm 2017

Dự báo USDA 3/2017: dự báo giảm nhập khẩu của Indonesia năm 2017

Dự báo USDA 2/2017: dự báo tăng xuất khẩu Thái Lan và Ấn Độ năm 2017

Dự báo USDA 7/2016, xuất khẩu Việt Nam năm 2016 ở mức 6,9 triệu tấn, giảm 100 ngàn tấn so với dự báo tháng trước

Dự báo USDA 5/2016 điều chỉnh tồn kho Trung Quốc 2016 tăng lên 61,8 triệu tấn, dự báo tháng trước 47,7 triệu tấn

Theo báo cáo Makets & Trade tháng 5/2016 của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), dự báo sản lượng toàn cầu năm 2016 giảm nhẹ so với dự báo tháng trước, xuống mức 470,486 triệu tấn.

Cập nhật dự báo USDA tháng 1/2016 – Dự báo tăng nhập khẩu của Indonesia và Philippines trong năm 2016

USDA dự báo tăng nhập khẩu Indonesia 400 ngàn tấn, lên mức 2 triệu tấn và nhập khẩu Philippines tăng 200 ngàn tấn, đạt mức 2 triệu tấn trong năm 2016.