Dự báo USDA 7/2019: Dự báo nhập khẩu gạo của Trung Quốc năm 2019 tiếp tục giảm.

Dự báo USDA 6/2019: Dự báo nhập khẩu gạo của Trung Quốc năm 2019 tiếp tục giảm

Dự báo USDA 5/2019: Dự báo xuất khẩu và sản lượng niên vụ 2018/19 của Việt Nam giảm đi

Dự báo USDA 4/2019: Dự báo nhập khẩu của Indonesia tiếp tục giảm

Dự báo USDA 3/2019: Dự báo nhập khẩu của Philippines tiếp tục TĂNG do thay đổi chính sách thuế

Dự báo USDA 2/2019: Dự báo nhập khẩu của Philippines TĂNG MẠNH và ưu tiên nhập từ các nguồn có giá cạnh tranh

Dự báo USDA 12/2018: Dự báo xuất khẩu của Việt Nam giảm khi Trung Quốc hạn chế nhập khẩu

Dự báo USDA 11/2018: Dự báo xuất khẩu của Ấn Độ sang khu vực Bangladesh giảm mạnh

Dự báo USDA 10/2018: Dự báo nhập khẩu của Philippines TĂNG

Dự báo USDA 9/2018: Dự báo xuất khẩu của Ấn Độ tiếp tục tăng

Dự báo USDA 8/2018: Dự báo xuất khẩu của Pakistan tăng nhẹ

Dự báo USDA 5/2018: Dự báo xuất khẩu của Việt Nam tăng nhẹ

Dự báo USDA 7/2018: Dự báo xuất khẩu của Việt Nam tăng tiếp

Dự báo USDA tháng 6: So với dự báo tháng 5 Nhập khẩu Bangladesh, Indonesia giảm, xuất khẩu Ấn Độ giảm

Dự báo USDA 4/2018: Dự báo nhập khẩu của Indonesia tăng mạnh

Dự báo USDA 3/2018: Dự báo xuất khẩu gạo của Ấn Độ tăng cao lên mức kỷ lục

Dự báo USDA 1/2018: Dự báo tiếp tục giảm mạnh lượng nhập khẩu của Philippines

Dự báo USDA 12/2017: Dự báo tiếp tục tăng lượng xuất khẩu từ Việt Nam trong năm 2017 và 2018

Dự báo USDA 11/2017: Dự báo tăng lượng xuất khẩu từ Việt Nam và Thái Lan

Dự báo USDA 10/2017: dự báo tiếp tục tăng lượng nhập khẩu của Bangladesh